Siedem cnót głównych

  1. Pokora
  2. Hojność
  3. Czystość
  4. Miłość
  5. Umiarkowanie
  6. Cierpliwość
  7. Gorliwość i pracowitość
Aktualizacja wpisu